Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Showroom Nội Thất Minh Thy

- Điện thoại: 02866548172

- Website: http://www.noithatmay.com

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: CTY CP SX XNK Nội Thất Minh Thy

- Điện thoại: 062. 3831 579

- Email: Contact@MinhThyFurniture.com

- Website: http://MinhThyFurniture.com

- Thời gian làm việc: Từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: CTY CP SX XNK Nội Thất Minh Thy

- Điện thoại: 02862736945

- Email: Contact@MinhThyFurniture.com

- Website: http://minhthycos.com/

- Thời gian làm việc: Từ 7 giờ 30 sáng đến 17 giờ 00

(Xem trên bản đồ)